Maskegudstjeneste

Grobunden til en ny tradition er maskegudstjenesten i Bregninge Kirke i forbindelse med helligtrekonger.

Maskegudtjenesten består i, hvad andre ville kalde et krybbespil, men her optræder de agerende – både børn og voksne – formummede i maske. Spillet er en gengivelse af julens fortælling om Jesu fødsel, hyrderne på marken og endelig de tre vise mænds hyldest af Jesu-barnet.
Sognets præst Agnes Haugaard og en lokal ildsjæl Tange Rasmussen står sammen med de ærøske udklædte for det meget specielle optrin, hvor det ikke er usædvanligt, at hunde illuderer får.
Gudstjenesten har også mere tradtionelle elementer som fælles salmesang og en prædiken.

Den første maskegudstjeneste blev holdt i forbindelse med Ærø Internationale Maskefestival i 2009 på foranledning af maskemager Susan Albertsen.

Kort videosekvens fra maskegudstjenesten i 2013:

Omtalen 2013 i det ærøske kirkeblad:

MASKEGUDSTJENESTE